Bayan Ayakkabı Çeşitlerinde %50 'ye Varan İNDİRİMLER!

Şartlar & Koşullar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu 'kullanım şartlarını' dikkatlice okuyunuz.

 

Bu alışveriş sitesini ve mağazayı kullanan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ("site") firmaya aittir ve onun tarafından işletilmektedir .PABUCCU.XYZ www.pabuccu.xyz (Şirket) . Siz ("Kullanıcı") sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken, site üzerindeki hizmeti kullanmak ve kullanmaya devam etmekle aşağıdaki koşullara tabi olursunuz; Bağlı olduğunuz yasalar uyarınca bir sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı ve bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. sözleşmede yazılı şartlara tabidir.

 

Bu sözleşmenin belirsiz olması, taraflara sözleşme konusu sitede hak ve yükümlülükler yüklemekte, taraflar bu sözleşmeyi online olarak kabul / onaylarken veya maalesef söz konusu hak ve yükümlülüklerini tam, doğru, zamanında yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler, bu sözleşmede talep edilen koşullar dahilinde. .

 

1. SORUMLULUKLAR

1.1. Şirket her zaman fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden teknik arızalar dışında yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.

 

1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka herhangi bir işlem yapmayacağını, aksi takdirde üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını, hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. .

 

1.4. Kullanıcı, sadece siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgilerden dolayı uğrayacağı zararlardan, yanlış bilgi ve bunun ihlali durumunda kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Üye tarafından yapılan sözleşme, şirket üyeliğini herhangi bir ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

 

1.5. Şirketin internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ve / veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişim için kullandığı İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, siteye erişim tarihi ve saati, Sitede ve İnternette erişilen sayfalar adres gibi bazı bilgiler toplanabilir. Kullanıcı bu bilgileri toplamayı kabul eder.

 

1.6. Kullanıcı, site dahilindeki faaliyetlerinde genel ahlaka ve görgü kurallarına aykırı, yasadışı, üçüncü şahısların haklarına zarar veren, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişisel haklarına zarar veren, telif haklarına aykırı, yasadışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyecektir. , sitenin herhangi bir yerinde veya iletişimlerde. paylaşmamayı kabul eder. Aksi halde oluşabilecek zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Site' yetkilileri bu tür hesapları askıya alma, sonlandırma ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple adli makamlardan etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talep edilmesi halinde bu bilgileri yetkili makamlarla paylaşma hakkını saklı tutar.

 

1.7. Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden sorumludur.

 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1.  Bu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleticisi ve sahibi firmaya veya ilgili kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. . Bu Siteyi ziyaret etmek veya bu Sitedeki hizmetleri kullanmak, söz konusu fikri mülkiyet haklarına herhangi bir hak vermez.

 

2.2. Sitedeki bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve / veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, üçüncü şahıslar tarafından uğranılan zararlar için şirketten talep edilen tazminat miktarı ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm yükümlülüklerden kullanıcı sorumlu olacaktır.

 

3. GİZLİ BİLGİLER

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; Kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir ve kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgilerfirma bünyesindemüşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

3.4. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME:
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firmasorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nınbilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.